EventPro
EventPro

Tên sự kiện

※ Kì này anh/chị/mọi người đã vất vả với các cuộc họp, hội thảo... rồi

Lưu ý (Tùy chọn)

※ Cùng điều chỉnh ngày giờ của buổi tiệc nào! ngày quyết định sẽ là ngày...

Chọn ngày

※ Nhập theo định dạng giờ dd/mm/yyyy!
※ Có thể xóa và ghi cái mình muốn

Ví dụ:

(Thứ 3), 9 / 16, 2016, 19h ~
(Thứ 5), Bãi Rạng, chùa Linh Ứng,...
Đi nhậu, karaoke,...

Lịch dự kiến:
{{(app.selectedDates | orderBy)[0] | date:"fullDate" : 'UTC'}} - {{(app.selectedDates | orderBy : '-')[0] | date:"fullDate" : 'UTC'}}

EventPro