EventPro
EventPro

Lưu ý (Tùy chọn)

Ví dụ:

(Thứ 3), 9 / 16, 2016, 19h ~
(Thứ 5), Bãi Rạng, chùa Linh Ứng,...
Đi nhậu, karaoke,...

Lịch dự kiến:
{{(app.selectedDates | orderBy)[0] | date:"fullDate" : 'UTC'}} - {{(app.selectedDates | orderBy : '-')[0] | date:"fullDate" : 'UTC'}}

EventPro